ផែនទីនាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន


នាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន  នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

បន្ទប់ B1, B2 & B3 អគារ S, មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣​ ៧២៦ ៨៦១ ទូរសារៈ ០២៣ ២២០ ៩៣៥
អ៊ីម៉ែល: info@owso.gov.kh
វែបសាយ: www.owso.gov.kh