រចនាសម្ព័ន្ធ និង​បុគ្គលិក


ល.រ រូបភាព ឈ្មោះ មុខដំណែង
DSC09452 ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន  អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល  ក្រសួងមហាផ្ទៃ
12002311_1059291754090673_5797430179434156620_n2 ឯកឧត្តម ចាន់ សុធា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ
4heng លោក បួន ហេង  ប្រធាននាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន  នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល  ក្រសួងមហាផ្ទៃ ០១២ ៧៧៣ ៤៤៤
លោក ស សុគន្ធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានមុខងារ​ និងធនធាន  ០១២​​ ៩១៩ ៣៥២
តូច ថុន លោក តូច ថុន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានមុខងារ​ និងធនធាន
samreth លោក សួនសំរិទ្ធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានមុខងារ​ និងធនធាន ០១២ ៣៧៦ ១៧៥
 ៧ BPT_8689 - Copy លោក ហុក ដាវុធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានមុខងារ​ និងធនធាន ០១៦ ៧៥៥ ៥៤៤
 ៨ បងគន្ធា លោកស្រី ហួត សុគន្ធា អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានមុខងារ​ និងធនធាន ០១២ ៧៧៧ ៣៨៧
 ៩ pheak លោក សូ សុភ័ក្រ្ត ប្រធានការិយាល័យកិច្ចការច្រកចេញចូលតែមួយ ០៩២ ៦៩៧ ៥៣១
 ១០ សានី១១ កញ្ញា រដ្ឋា ហាសានី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល​​០៩៧ ៥៨ ៥៤ ១៣៨
 ១១ daravuth លោក ឈឹម ដារ៉ាវុធ ប្រធានការិយាល័យតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ​​ ០៧៧​ ៤៧​ ៤៧ ០៦
 ១២ pheng លោក មាស សុផេង អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ០៧៨​ ៨២៩ ២៩៦
១៣ Scan002 លោកស្រី ប៉ុក សម្ផស្ស អនុប្រធានការិយាល័យតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ០១២​ ៤៩៤​ ៥០៧
១៤ thida  កញ្ញា សួង ច័ន្ទធីតា អនុប្រធានការិយាល័យ ០១៧ ៦៨២ ៥៥៣
១៥ seng ky លោក ឌី សេងគី អនុប្រធានការិយាល័យ ០៩៨ ៨៨ ៥៥ ១៥
១៦ buon chamroeun លោក បួន ចំរើន អនុប្រធានការិយាល័យ ០៩៥ ៩៤ ៩៩ ៣៣
១៧ nov nith លោក នូវ និត អនុប្រធានការិយាល័យ ០១១ ៩៦ ០០ ៩៨
១៨ 11741674_852817854788717_786477259_n លោក ហួន សំបុល អនុប្រធានការិយាល័យ ០៨៦​៧៧៧៧​ ៥៤​
១៩ cheysambath-web  លោក ចេវ សម្បត្តិ អនុប្រធានការិយាល័យ ០១៧ ៦៨២ ៥៥៣
២០ kov kimkorng លោក ឃៅ គីមគ័ង មន្ត្រី ០៩៦ ៤៣ ៣៧ ៤៨៣
២១ 4  លោក ឆេង ភារិន  មន្ត្រី ០៦៩ ៣៣៩ ០៦៨
២២ Scan0000  លោក ឃឹម​ សាវាន់  មន្ត្រី ០៨៨ ៥៤ ២៣ ៨១១
២៣ 22  លោក បិុច សង្ហា  មន្ត្រី ០៩៣ ៣៩៩ ១៩៣
២៤ 3  លោក អឹុង កែវរតនៈ  មន្ត្រីកម្មសិក្សា ០៧០ ២២៤ ៥៤៧
២៥ Scan0001  លោកស្រី ទួយច័ន្ទបូរមីណ៍  មន្ត្រីកម្មសិក្សា ០១៧ ៧០៦ ៧៩០
២៦ dara  លោក ខៀវ ដារ៉ា  មន្ត្រី ០៩៨ ៥៨ ៣៤ ៣៤
២៧ Scan0000  លោក ស សេងលី  មន្ត្រី ០១១ ៩១ ៩១ ៥១
២៨ Chea  លោកស្រី សោ សុជា  មន្ត្រីកម្មសិក្សា ០១៧ ៩៧៤ ៨៩៦
២៩ Vannak  លោក ហ៊ូ វណ្ណៈ  មន្ត្រី ០១២ ៨៤៦ ១៦៦
៣០ Pheakdey  លោក ថាន់ ភក្ដី  មន្ត្រីកម្មសិក្សា ០១៦ ៣៥២ ៣២៣
៣១ Roth  កញ្ញា កែវ មុនីរ័ត្ន  មន្ត្រីកម្មសិក្សា ០៦១ ៦៦៧ ៨៩៩
៣២ Thira  លោក កែវ គុជធីរ៉ា  មន្ត្រីកម្មសិក្សា ០១៥ ៣៨៣ ៨៤៣
៣៣ Diya  លោកស្រី សួង ការីណាឌីយា  មន្ត្រីកម្មសិក្សា ០១៧ ៧១៧ ០៥៨
៣៤ Tola  លោក សួស តុលា  មន្ត្រីកម្មសិក្សា ០៨៦ ៦៨៨០០៣
៣៥ លោក ឡុង សឿងសុភ័គ  ទីប្រឹក្សា​ផ្នែក​ផែនការ និង​បណ្តុះបណ្តាល  ០១២​ ៥៨៤ ៥៦៨
៣៦ Microsoft Word - Photo-Nareth លោក ឌុក ណារ៉េត  ទីប្រឹក្សា​ផ្នែក​តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ  ០៧៧ ៧៥៧ ៦៨៩
៣៧ bunheng លោក តាត់ ប៊ុនហេង បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មាន  ០៩៧ ២១៥ ៤៤៤៤
៣៨ លោក ញឹក បុរិន្ទ ជំនួយការព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង   ០១២ ៥៧៦ ៨៩១