ភាពជាដៃគូ


ក្រសួងមហាផ្ទៃ
មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ
http://www.mcfa.gov.kh
————————————————————————————————
ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជួន
មហាវិថីព្រះរនោត្តម កែងផ្លូវ១០៦ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទៈ 023 427 845
អ៊ីមែល: MPWT@online.com.kh
http://www.mpwt.gov.kh
————————————————————————————————
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ
http://www.mlmupc.gov.kh
————————————————————————————————
ក្រសួងសុខាភិបាល
មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 023 722 873, 023 880 261, 023 881 405, 023 881 409
ទូរសារៈ 023 426 841, 023 722 873, 023 880 261, 023 366 186
អ៊ីម៉ែលៈ webmaster@moh.gov.kh
http://www.moh.gov.kh/
————————————————————————————————
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
http://www.moc.gov.kh/
————————————————————————————————
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 023 724 664
ទូរសារៈ 023 427 798
អ៊ីម៉ែលៈ admin@mef.gov.kh
http://www.mef.gov.kh/
————————————————————————————————
ក្រសួងទេសចរណ៍
http://www.mot.gov.kh/
————————————————————————————————
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
http://www.moeys.gov.kh/
————————————————————————————————
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 023 211 141
ទូរសារៈ 023 428 263
អ៊ីម៉ែលៈ info@mime.gov.kh
ទូរស័ព្ទបន្ទាន់: 023 222 504
អ៊ីម៉ែលៈ hotline@mime.gov.kh
http://www.mime.gov.kh/
————————————————————————————————
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
http://www.mcfa.gov.kh
————————————————————————————————
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: 023 211 351, 023 211 352
ទូរសារ: 023 217 320
អ៊ីមែល: info@maff.gov.kh
http://www.maff.gov.kh/