កិច្ចសម្ភាសស្តីពី “តួនាទីការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ”

March 2, 2017  


កិច្ចសម្ភាសរបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប ជាមួយទូរទស្សន៍បាយ័ន ក្នុងកម្មវិធី “អំពីកម្ពុជា” ក្រោមប្រធានបទ “តួនាទីការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ផ្តល់​យោបល់​

អ្នក​អាច​បង្ហាញរូបភាពតាមរយះ: Gravatar